Alldo levererar över 100 ramar till projektet i Skärva

Ramar i guld width=

Alldo fick äran att leverera över 100 ramar i guld till 1700-talsherrgården Skärva i Karlskrona. Något vi är mycket glada för. Vi har bistått projektet med hjälp och stöd under hela resan, och tagit fram en mycket passande produkt, där yttermåttet varit en av pusselbitarna, för att alla tavlor ska få plats bredvid varandra på väggarna.

Valet föll på ramar i guld

För att återskapa den gamla känslan och originalen, föll valet på en guldram i klassisk stil. Ramlisten är som många andra lister tillverkad här i Sverige. Dessutom kommer materialet (furu) från svensk skog. Så ur miljösynpunkt gör man även ett viktigt val för kabinettet med alla tavlor.

Läs hela historien om ramarna till Skärva.

Läs och hör hela den fantastiska historien om tavlorna på P4 Blekinge (nytt fönster).

Alla nyheter »