Om falsmått på ramar

Falsmått är det som våra kunder frågar mest om. På den här sidan går vi igenom vad falsbredd, falshöjd, falsdjup och falsbotten är för något. Det är bra om du känner till vad falsen är innan du beställer. Då blir det mycket lättare för dig att beställa rätt storlekar.

Kort om falsmått

Ramar har något som heter fals. I falsen lägger man ner det som ska ramas in. Det är alltså öppningen man ser bakifrån, med den lilla kant som innehållet ligger mot (falsbotten). Det är faktiskt inte krångligare än så. Om vi lägger en ram uppochner på ett bord och ser den från baksidan, så är det falsen vi ser. Om det är bilder som ska ramas in tillsammans med glas, passepartouter och bakstycke, lägger man ner dessa delar i falsen. Detsamma gäller canvas, oljemålningar, kapaskivor (lättviktsskivor) och pannåer. Allt vilar sedan mot falsbotten längst ned. Falsmåttet har ingenting med yttermåttet på ramen att göra. Yttermåttet på ramen beror på hur bred ramlisten är. När man köper färdiga ramar är det alltid falsmåttet som anges. Om man köper en ram som är 30x40 centimeter, är det falsmåttet som anges, och inte yttermåttet.

Falsmåttet måste vara lite större

Falsmåttet måste alltid vara lite större än det som ska ramas in. Annars kommer inte delarna att passa i varandra. Våra färdiga fotoramar är cirka två millimeter större än den storleken som anges. En fotoram som är 18x24 centimeter, är egentligen 18,2x24,2 centimeter. Att känna till vad falsmått innebär, är mycket viktigt om du ska beställa måttanpassade ramar. När du beställer måttanpassade ramar, måste du själv välja noggrannheten. Att själv kunna välja noggrannhet gör att du alltid kan få en passande storlek på din ram. Det finns en mängd olika storlekar på det som våra kunder ramar in, och med hjälp av noggrannheten, kan de alltid få en passande ram.

Beskrivning av falsmått

I en kort video visar vi vilka mått som är vilka, av ramens olika falsmått.

Beskrivning av dagmått

Här visar vi kort vad som är dagmåttet på en ram

 

Bilder och förklaring

Välj alltid en noggrannhet som är minst två millimeter större än det som du ska rama in. Mät mycket noga och mät flera gånger. Utgå alltid från det längsta måttet som du mäter fram. Exempel: Om du mäter fram 76,3 centimeter i bredd på det som du vill rama in, väljer du 76 centimeter och en noggrannhet på +5 millimeter. Du får då en ram med en invändig bredd som är 76,5 centimeter. Gör sedan samma sak för höjden.

Falsbredd

Falsbredd
Falsbredden är den invändiga bredden på en ram och anges i hela centimeter. Falsbredden ska alltid vara minst två millimeter större än det som ska ramas in. Om du ramar in en oljemålning eller canvas, bör detta mått vara fyra millimeter större, så att tyget får plats mellan kilramens och insidan av tavelramen.

Falshöjd

Falshöjd
Falshöjden är den invändiga höjden på din ram. Falshöjden ska alltid vara minst två millimeter större än det du ramar in. Om du ramar in en oljemålning eller canvas, bör detta mått vara fyra millimeter större, så att tyget får plats mellan kilramens och insidan av ramen.

Falsdjup

Falsdjup
Falsdjupet är avståndet från baksidan på ramen ner till falsbotten. Falsdjupet avgör hur mycket som kan läggas ner i en ram. Vanliga mått på falsdjupet är 8 till 30 millimeter. En vanlig inramning med glas, passepartout, bild och bakstycke brukar fylla sex till sju millimeter av falsdjupet.

Falsbotten

Fals
Falsbotten är den lilla kant som allt ligger mot inuti ramen. Falsbotten brukar vara fem till åtta millimeter bred. Det är detta mått som täcker lite av bilden framifrån.

 

Snittbilder på falsmått

Här visar vi några ytterligare bilder som på ett bra sätt illustrerar vad som är vad.

Olika falsmått

Snittbild på falsmått
På den här bilden som visas ett snitt ur en tavelram, där kan vi se de olika delarna och måtten. Notera att vi ibland även använder begreppet "bildmått". Bildmåttet ska alltid vara ett par millimeter mindre än falsmåttet. Dagmåttet är öppningen på ramen framifrån. Det är det synliga måttet från framsidan. Dagmåttet brukar vara på totalt 10 till 16 millimeter mindre än själva falsmåttet. Det beror på att falsbotten (se bild 4) i en ram brukar vara på mellan fem till åtta millimeter på vardera sida.

Falsdjup som snitt

Snittbild på falsdjup
Här kan du se vad som är falsdjupet på din tavelram. Djupet avgör hur mycket du kan lägga i din ram. Normalt falsdjup brukar vara på 10 till 20 millimeter. Andra vanliga förekommande falsdjup är 8 till 30 millimeter.

Alla artiklar »