Miljö och om våra produkter med miljöval

Vi jobbar alltid aktivt för minsta möjliga belastning på vår miljö och natur. Vårt arbete sker genom alla steg i vår process, som t.ex. val av material, metoder vid bearbetning, samt vid val och inköp av träslag.

Miljö

Välj produkter av förnyelsebart material

Alla ramlister tillverkas av det förnyelsebara materialet trä. Oavsett om du väljer ek eller furu, kan du alltid vara säker på att du får ett förnyelsebart material i din ram. Trä är det bästa långsiktiga valet ur miljösynpunkt då det ingår i den biobaserade kolcykeln och därför inte bidrar direkt till växthuseffekten. Motsatsen till förnyelsebart material är fossila material, som t.ex. mineralolja, som används till standardplaster. Om du köper du billigare importramar är dessa ofta tillverkad av just plastmaterial gjorda från fossila oljor.

Du köper svensktillverkade tavelramar

Alla ramlister tillverkas och hyvlas här i Sverige. Tillverkningen sker i riktiga listhyvlar, och de breda stavlimmade ramlisterna limmas med vattenbaserade trälim och förbereds även här. Vid ytbehandling och målning används vattenbaserad alternativ i de flesta alternativ. Då alla ytbehandlingar ännu inte kan göras med vattenbaserade material, jobbar vi löpande med att ta fram nya metoder tillsammans med våra leverantörer för att på sikt byta ut dessa material. Måleriet där all ytbehandling sker, följer givetvis alla gällande lagar, regler och förordningar gällande omhändertagande av färger, ångor och ur hänsyn till de anställdas hälsa.

Furu från svenska skogar ger kortare frakter

Alla ramlister som är tillverkade och hyvlade av furu, och som används i våra ramar, kommer uteslutande från svenska skogar. Materialet tas från sågverk i trakten, och sågverkens inköp görs primärt från Hälsingland. Då allt vårt material inte behöver importeras och fraktas till Sverige, eller långväga inom Sverige, så minskar därmed utsläppen i vår natur.

Du värnar om svensk industri och svenska jobb

När du köper en ram av oss gör du inte bara ett bättre miljöval, du värnar även om svensk industri och svenska jobb.

Återvinning och emballage

Alla våra ramar kan återvinnas genom att monteras isär. Glas, papp och trä kan sorteras och lämnas till returstationer eller återvinningscentraler. Vi använder uteslutande returpapper och återanvänt material i vår emballering i den mån vi kan. Allt emballage kan av kunden återvinnas på returstationer runt om i landet, vilket vi uppmuntrar till.

Produkter märkta med vårt miljöval

För att göra det lättare för dig som kund att hitta våra produkter märkta med miljöval, har vi integrerat en egen symbol på de sidorna. Symbolen visar att produkten är tillverkad i Sverige, och att materialet (träslaget) kommer från Sverige. Vi tillhandahåller också andra träslag, som t.ex. valnöt, lönn, ek, bok, mahogny med flera. Dessa är importerade till Sverige, då vi mycket sällan eller aldrig, har dessa träslag växande i Sverige. Allt annat virke kommer dock från kända svenska leverantörer. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om dessa träslag.