Nya kategorier för enklare navigering

Nu ännu enklare att hitta med nya kategorier

Nu flyttar vi alla våra importramar till den nya kategorin billiga ramar. Detta speglar mycket bättre vilken typ av produkt de prispressade ramarna avser. Dessutom vill vi inte blanda ihop dessa billiga ramar, med våra mer exklusiva svensktillverkade fotoramar. Nu håller vi isär dessa olika produkter på ett mer överskådligt sätt, och hoppas att det ska bli mycket lättare för våra kunder att snabbare hitta vad de söker.

Ny kategori för diplomramar

Nu skapar vi även kategorin diplomramar som underlättar att hitta en enklare ramar som passar för intyg och diplom. Anledningen är att man ofta vill att diplomramar ska ha enklare och smalare ramlister.

Kilramar blir en underkategori

Kilramar går från en helt egen kategori, till att hamna direkt under övriga ramar. Anledningen är att trimma ner hela menysystemet för att snabbare kunna hitta det man söker.

Hitta snabbare i våra nya menyer

Vi jobbar även med att utöka med en kategori för måttbeställda ramar med glas. Allt detta sammantaget kommer att banta ner våra kategorier och skapa fler underkategorier. Förhoppningen är en lättare och snabbare struktur att hitta i. Berätta gärna för oss vad du tycker, hittar du snabbt det du söker?

Nyheter »