Syrafria bakstycken ersätter isolering

Syrafria bakstycken nu tillgängliga

Nu ersätter vi den gamla tidens sätt att skydda värdefulla bilder. Tidigare skyddades värdefulla bilder i inramningen med en isolering. Isoleringen låg som en spärr mellan själva bilden och bakstycket. Nu görs detta moment med en enda syrafri papp istället. Med dagens teknik och framsteg med att göra papp, så behöver vi inte använda en isolering mellan bakstycket och bilden längre. Så istället för två skivor med material på baksidan av inramningen, kan vi nu istället använda endast ett skivmaterial.

Uppbyggnaden av bakstycket

Den nya pappen är 100% syrafri på ena sidan, och ska ligga dikt mot bilden, oavsett om det är papperskonst eller fotografier. Baksidan som är blank, ska ligga ut mot baksidan av inramningen. Tjockleken är på 2 millimeter totalt, medan den syrafria delen är 0,5 millimeter tjock.

Enklare, bättre och billigare

Det är mycket lättare att jobba med enbart en skiva istället för två, och dessutom mycket billigare. Alltså mycket välkommet. Dessutom erbjuder vi nu att direkt beställa måttanpassade storlekar på bakstycken. På så sätt kan du alltid få ett bra och skyddande bakstycke till din ram, oavsett om du gör en ny ram, eller om du ramar om en gammal. För att göra det lätt, har vi även en uppsättning standardstorlekar. Dessa bakstycken är samma som sitter i våra färdiga fotoramar och nya collageramar.

Nyheter »